:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

ชื่อ: รับมอบประกาศนียบัตรให้กับท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินความโปร่งใสและมีคุณธรรมระดับAA

9 ธ.ค. 2565

รายละเอียด: วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ.ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับท้องถิ่นที่ได้ผลคะแนนระดับAA ในการประกวดหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2565 ITA ซึ่งทางสำนักงานเทศบาลตำบลจริมได้รับคะแนน96.67 ระดับAA

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร