:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

ชื่อ: บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่าง เทศบาลตำบลจริม กับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

15 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_100_34_755631.pdf