:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

ชื่อ: คำสั่งเทศบาลตำบลจริม เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลจริม

3 พ.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_99_42_368626.pdf