:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

คุณกำลังอยู่หน้า {{ showPage }}