:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลจริม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-818044 อีเมล์ : saraban-jarim@lgo.mail.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบแจ้งเพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ 26 ส.ค. 66
2 แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด 26 ส.ค. 66
3 แบบฟอร์มขอน้ำ 26 ส.ค. 66
4 ใบแจ้งหอกระจายข่าวขัดข้อง 26 ส.ค. 66
5 แบบฟอร์มใบลากิจ ป่วย คลอด 26 ส.ค. 66
6 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 26 ส.ค. 66
7 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 26 ส.ค. 66